SLIP AF MED DINE ALLERGIER 

Sidste måneds nyhedsbrev handlede blandt andet om allergier og årsagen til dem. I denne måned får du et super tilbud på behandling af dine allergier.
For kun kr. 500,00 pr. session vil jeg hjælpe dig, så du kan komme gennem sommeren uden symptomer som røde og kløende øjne, tilstoppet næse og hævet svælg.
Jeg vil også lære dig teknikkerne fra tankefeltterapi, så du kan behandle dig selv, når du mærker allergisymptomer.
Jeg kan hjælpe dig af med pollenallergi, parfumeallergi, pelsdyrallergi, allergi over for husstøvmider og andre former for allergi.
Min erfaring er, at nogle klienter slipper af med deres allergi og bliver symptomfri allerede efter en session, mens andre skal bruge flere sessioner. Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt vi sammen kan finde årsagen.
Ring eller skriv til mig: +45 26210107 / info@bjacobsen.dk, så finder vi en tid til din første session.
Tilbuddet gælder hele juni og juli 2017.

ALLERGI OG ASTMA

Astma og allergi omtales ofte i sammenhæng. I METAsundhed har astma og allergi dog slet ingen sammenhæng. Astma og allergi kan sagtens optræde samtidigt, men det er ikke anderledes end, at allergi og for eksempel navlebrok kan optræde samtidigt. Inden jeg forklarer nærmere, vil jeg lige her vise dig METAsundhedsmodellen.

METAsundhedsmodellen indeholder to faser, en stressfase og en reparationsfase:
1. Normaltilstand
2. Konfliktchok – UDIN eller trigger
(Uventet-Dramatisk-Isolerende-Nulstrategi)
3. Konfliktfase/aktiv fase – stressfase
4. Konfliktløsning/reparationstrigger
5. Regeneration/reparation – varm fase
6. Regeneration – helingstop
7. Regeneration/reparation – varm fase/tissefase
8. Normalisering
9. Ny tilstand – ny bevidsthed/sundhed

Allergi opstår i stressfasen (3), mens astma opstår i reparationsfasen (5, 6, 7).

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, opstår allergi sådan her: Man oplever et konfliktchok (2), og i det øjeblik hvor man oplever konfliktchokket, er man i kontakt med det, der sidenhen bliver en trigger for den allergiske reaktion. Hvis jeg for eksempel oplever et konfliktchok, mens jeg tager parfume på, vil min krop, næste gang jeg kommer i kontakt med den samme parfume, reagere ved at fortælle, at konfliktchokket vil ske igen, dvs. der er fare på færde. Med andre ord vil parfumen komme til at fungere som en trigger (2), der vil igangsætte en fysisk reaktion (3). Denne fysiske reaktion kan være alt fra en meget lille/næsten ubetydelig reaktion til det, man kalder intolerance, til svær allergi.
Hvis det lykkes mig at finde og forløse konfliktchokket, vil min krop ikke længere bliver trigget, når jeg kommer i kontakt med parfumen.

Astma opstår, når man oplever to eller flere konfliktchok (UDINer), som ved at påvirke specifikke relæer i højre og venstre halvdel af det hjernelag, som hedder storhjernebarken, tilsammen skaber en bestemt fysisk reaktion, typisk problemer med vejrtrækningen. Vejrtrækningen kan være påvirket allerede i stressfasen, hvor man for eksempel kan opleve åndenød og anstrengt vejrtrækning, men astmaen begynder først, når man har fundet en konfliktløsning (4). Hvis man får astmaanfald, sker det først, når man har nået helingstoppen (6), som kommer halvvejs inde i reparationsfasen. I helingstoppen kan kroppen få pludselige og intense stresssymptomer. Det er kroppens forsøg på helt at skille sig af med konflikten. Symptomerne er kortvarige, og når de er ophørt, fortsætter reparationsfasen.
I METAsundhed er udgangspunktet, at hvert organ i kroppen er forbundet til et specifikt hjernerelæ, og at hvert hjernerelæ er forbundet med et specifikt følelsesmæssigt tema og tankemønster. Det gælder selvfølgelig også de organer, som er i spil, når man har astma.
I METAsundhed arbejder vi med tre former for astma: 1) Bronkial astma, hvor der er problemer med udånding. 2) Strubehovedastma, hvor der er problemer med indånding. 3) Dobbeltsidig astma, hvor der er problemer med både ind- og udånding.
Når man har bronkial astma, er relæet for bronkialmusklerne i højre hjernehalvdel påvirket samtidig med et eller flere relæer i venstre hjernehalvdel.
Når man har strubehovedastma er relæet for strubehovedmusklerne i venstre hjernehalvdel påvirket samtidig med et eller flere relæer i højre hjernehalvdel.
Når man har dobbeltsidig astma, er relæet i bronkialmusklerne i højre hjernehalvdel og relæet i strubehovedmusklerne i venstre hjernehalvdel påvirket samtidigt.
Relæerne har som nævnt forskellige følelsesmæssige temaer, eller konflikttemaer, og som altid i METAsundhed gælder det om at finde og forløse de relevante konfliktchok. Lykkes det, bliver man helbredt.

FØLG MIG OG MIN ASTMA 

Som jeg har fortalt før, har jeg gennemgået en stor personlig udvikling siden 2013. I processen har jeg fået forløst mange traumer og er som sidegevinst sluppet af med forskellige former for allergi. Nu er turen kommet til min astma.
Jeg fik konstateret astma i 1999 og har været i medicinsk behandling for den lige siden. Jeg har aldrig haft et astmaanfald, men jeg har haft perioder, hvor jeg har oplevet, at jeg ikke kunne få vejret – temmelig angstprovokerende. Jeg havde også periodevis astma som barn, men det er svært for mig og min familie at huske præcist, hvornår og hvor ofte.
I 2017 har jeg sat mig som mål at slippe af med min astma. Derfor er jeg gået på jagt efter konflikttemaerne. For at finde dem har jeg først skullet tjekke et par ting:
1) Hvilken type astma har jeg? Eftersom jeg har problemer med indåndingen, har jeg strubehovedastma.
2) Hvad er min hånddominans? Jeg er højredominant.
Hånddominansen finder man ved at sidde ned og se lige ud, mens man først klapper på lårerne med begge hænderne og derefter hurtigt klapper hænderne sammen, som når man klapper af nogen (giver et bifald). Mens hænderne er klappet sammen, tjekker man, hvilken tommelfinger er øverst. Er den højre tommelfinger øverst, er man højredominant. Er den venstre tommelfinger øverst, er man venstredominant. Prøv selv!
3) Hvilket køn er jeg? Som de fleste nok har gættet, er jeg en kvinde :-D. Men det er nu ikke så enkelt i METAsundhed, hvor kvinders hormonstatus afgør, om de skal betragtes som kvinder eller mænd i en analyse af konflikttemaer. For eksempel vil de fleste former for p-piller og overgangsalder ændre en kvindes hormonstatus til mand (lavere østrogenniveau, højere testosteronniveau). Eftersom de påvirkede relæer sidder i storhjernebarken, hvor konflikttemaerne er forskellige for kvinder og mænd, er det vigtigt at tjekke, hvordan det forholder sig for mig. Da jeg fik astma som barn, må jeg gå ud fra, at jeg på konflikttidspunkterne var kvinde…:-)
Konklusion: Jeg er en højredominant kvinde med strubehovedastma. Derfor er relæet for strubehovedmusklerne i venstre hjernehalvdel det første, som blev påvirket, og her er temaet chok/frygt. Med andre ord har jeg oplevet en pludselig opstået fare, hvor jeg muligvis har været helt stum eller lammet af skræk. Så langt så godt, for konflikttemaet/konflikttemaerne for det eller de næste relæer, som er blevet påvirket, og som sidder i højre hjernehalvdel, kan være et af flere, for eksempel frygt for at miste territorium, tab af territorium, vrede forbundet med territorium eller problemer med at markere territorium.
Det hører med til min historie, at jeg tager astmamedicin hver dag, og at medicinen forhindrer mig i at mærke min astma, hvilket gør det vanskeligt for mig at finde og forløse konfliktchokket. Så første skridt for mig bliver at nå dertil, hvor jeg tør stoppe med at tage medicin, altså overvinde min angst for ikke at kunne trække vejret. Jeg vil bruge tankefeltterapi til at behandle den angst.
Det lyder måske en smule kompliceret alt sammen. Men har du lyst til at lære mere, kan du følge min vej mod helbredelse. Hver måned vil jeg i mit nyhedsbrev fortælle sidste nyt om mig og min astma – hvad jeg har fundet ud af om mine konflikttemaer, og hvor langt jeg er i min analyseproces.
Når jeg er blevet helbredt, vil jeg fejre det med et super tilbud!

WORKSHOP: ER DER NOGET I VEJEN?

Jeg vil gerne tabe mig.
Jeg vil gerne finde en kæreste.
Jeg vil gerne have flere penge.
Jeg vil gerne have mere fritid.

Kender du det at have et stort ønske, men det ikke er til at komme i mål med det?

På vores workshop har vi redskaber, teknikker og indsigter, som vi gerne vil dele med dig. På workshoppen får du gjort dit mål så tydeligt, at du næsten kan røre ved det. Derefter kigger vi sammen på de forhindringer, der ligger og spærrer for, at du ikke er kommet i mål endnu.

Vi, det er Lotte Sabroe Graversen – LG Coaching, og jeg.

Første del af programmet
Introduktion og undervisning i SMART-modellen
– Opskriften på at definere et mål, så det bliver klart og tydeligt.
SMART står for:
Specifikt
Målbart
Attraktivt
Realistisk
Tidsbestemt.
Når du har undersøgt, om dit mål har disse fem egenskaber, er du klar til at finde ud af, hvordan du skal nå det

Forhindringer
Der kan være flere forskellige forhindringer, der hæmmer dig i at komme i mål med det, du ønsker.
Forhindringer kan være fysiske og flytbare. – Dem hvor du kan bestille en flyttemand 🙂
Og så er der de forhindringer, der findes i dine følelser og i dine tanker.
Protest, modstand, frygt
Det er de forhindringer, vi koncentrerer os om på workshoppen.
Du vil blive bedt om at finde frem til det, der forhindrer dig i at nå dit mål – også det der ikke ligger lige for.

Forløsning – anden del af programmet
Når du har fået styr på dine forhindringer, får du undervisning i teknikker, der kan forløse modstanden/frygten/usikkerheden, eller hvad det måtte være.
Teknikkerne er dem, vi bruger i Tankefeltterapi og Emotionel Frihedsteknik.
En banketeknik, der ligesom akupunktur benytter sig af meridianpunkter. Der bruges ikke nåle, men en let banken med fingrene.
Med de teknikker kan du få forløst det, der forhindrer dig i at nå dit mål.

Du vil allerede på workshoppen få forløst en del af det, der begrænser dig, og teknikkerne kan du bruge på dig selv derhjemme bagefter.

Tid: Den 17. juni 2017, kl. 10-18

Sted: Energipsykologisk Center, Lyngby Hovedgade 39, 2.th., 2800 Kgs. Lyngby.

Pris: Kr. 895.
NB: Ved tilmelding før den 1. juni 2017 er prisen kr. 745.

Pladser: 15

Tilmelding: Send en sms til +4526210107 eller en mail til info@bjacobsen.dk.

Er der pladser tilbage, får du en bekræftelse og oplysning om betalingsmuligheder.

Vi sørger for kaffe/te og lidt mundgodt til pauserne. Vi holder en times frokost, hvor der vil være mulighed for at spise medbragt mad i centret eller besøge en af de mange cafeer og butikker i området.

CAMINOEN KALDER

Denne måned afslutter jeg i Spanien, da jeg har fået et stort ønske opfyldt. På torsdag rejser jeg til Madrid og videre til den nordspanske by Leon, hvorfra jeg skal gå et stykke af El Camino Frances, oftest blot omtalt som Caminoen, fordi den er den mest kendte af alle ruter på Caminoen = vejen, dvs. pilgrimsvejen til Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien.
Der er mange årsager til, at folk vælger at gå Caminoen. Nogle går pilgrimsruten af religiøse årsager. Andre går den af spirituelle årsager. Andre igen for at afprøve sine grænser, nyde turen eller finde roen i sig selv. På mange måder er det lige så meget en indre som en ydre rejse.
Jeg er ikke religiøs, så for mig er det mere en spirituel rejse. Jeg elsker i det hele taget at rejse – i det indre som i det ydre. “At rejse er at leve” – det er mit motto (tak til H. C Andersen). Jeg regner med, at turen bliver et møde med 1) mine egne grænser i form af, hvad mine knæ og fysik i det hele taget kan holde til, 2) historiens vingesus – jeg går en rute, som gennem århundreder er blevet benyttet af pilgrimme, 3) smuk natur, 4) mange forskellige mennesker – lokale, turister og andre pilgrimme, og ikke mindst 5) mig selv som menneske.
Jeg skal vandre i otte dage, og jeg glæder mig rigtig meget!
Hvis du er blevet inspireret, kan du finde en dansk hjemmeside om Caminoenher.