TILBUD PÅ ANGSTFORLØB

Septembertilbud: Angstforløb til kr. 7.995 

Det er nu et år siden, jeg begyndte at tilbyde et særligt angstforløb målrettet dig, der har generaliseret angst. Undervejs har jeg blandt andet udviklet en model, som jeg kalder #AngstFriNuTM

Forløbet består af 1 indledende samtale á 1 time plus 6 terapisessioner á 1,5 time, dvs. i alt 10 timer. Ved hjælp af min model udforsker vi sammen de underliggende årsager til din angst. Vi dykker ned i dine allerdybeste traumelag og healer alt, vi finder.

Jeg lærer dig også, hvordan du effektivt kan heale traumer selv.

En af mine klienter fortæller: Allerede nu efter kun 3 gange har jeg det bedre end nogensinde. Mit humør er bedre. Jeg er mindre vinterdepressiv. Bekymringer slår ikke så dybt igennem. Det er stort!

Se videoen her om hendes oplevelse af hele forløbet

De klienter, som har gennemført forløbet, har sluppet deres generaliserede angst. De lever nu et liv uden angst.

Skulle det vise sig, at de 6 sessioner ikke er helt nok, tilbyder jeg dig ekstra sessioner – helt gratis. Det er nemlig vigtigt for mig, at du føler sig tryg i forløbet, og at du når det aftalte mål.

Normalprisen for det særlige angstforløb er kr. 9.995.

I september 2019 koster forløbet kr. 7.995.

Som du kan vælge at betale samlet eller i rater.

Er du under 18, studerende eller pensionist, får du 20 % rabat.

Du tilmelder dig forløbet her

BETYDNINGEN AF TILGIVELSE

Tilgivelse er ekstrem vigtig, når du arbejder med at heale din angst og andre former for ubehag.

Tilgivelse giver fred i sindet – balance i krop, tanker og følelser. Det modsatte af tilgivelse er bebrejdelse og følelser af vrede, frustration, bitterhed – som nager, som giver uro og tankemylder, og som fører til ubalance og måske i sidste ende sygdom.

Først og fremmest er det vigtigt, at du tilgiver dig selv for alle de gange, hvor du ville ønske, at du havde handlet anderledes, sagt fra, stået ved dig selv, etc.

Vid med dig selv, at du gjorde dit bedste i den situation, du stod i. Med alt det du har med dig, som hæmmer dig, begrænser dig, blokerer for god energi, gjorde du dit absolut bedste.

Dernæst er det vigtigt, at du tilgiver dine forældre, søskende, partnere, venner, kolleger og andre, som du oplever, har gjort dig fortræd på en eller anden måde. De har også gjort deres bedste i den situation, de stod i.

At gøre sit bedste er altid godt nok!

Alle mennesker handler ud fra det, de har med sig, både det positive, som giver dem overskud og tålmodighed, og det negative, som hæmmer og begrænser dem. Alle mennesker kan ind imellem være styret af deres traumer og komme til at skade dem selv eller andre.
At man er i sine traumers vold er selvfølgelig ikke en undskyldning for skadelige handlinger. Men det er en forklaring.

Den amerikanske psykolog, forfatter og foredragsholder Wayne Dyer har blandt andet sagt om tilgivelse:
“At tilgive er noget af det mest healende du kan gøre for dig selv. Når du tilgiver, giver du slip på bitterhed, vrede, had og ønsker om hævn, som kun er ødelæggende energier. Energier, som langsomt dræner dig og tager magt fra dig. Som ikke tilfører dig noget som helst positivt.
Bitterhed er som slangegift, der fortsætter med at gennemsyre dig og gøre dig skade længe efter, at slangen bed dig. Det er nemlig ikke dens bid, som dræber dig – det er dens gift. Ved at give slip på din bitterhed, fjerner du giften. I stedet for at tænke bitre tanker om de mennesker, som har gjort dig ondt, skal du sende dem kærlighed. Gør du det, vil du opleve, at du får det meget bedre indeni – at du får fred med dig selv.”

Derfor: Tilgiv dig selv og alle andre! Send dem i stedet en masse kærlighed.

NYT PARADIGME INDEN FOR SUNDHED OG SYGDOM?

Jeg har skrevet om sammenhængen mellem krop, tanker og følelser flere gange i mine nyhedsbreve. Det er noget, der optager mig. Jeg har et stort ønske om, at en holistisk forståelse af mennesket vil vinde indpas i vores sundhedssystem. En forståelse, der ser på det hele mennesker. Som ikke kun har fokus på menneskekroppen men også på tanker og følelser. Jeg ved godt, at der er en vis forståelse for, at psyken kan spille en rolle for helbredelse. Men generelt har jeg observeret og erfaret som mangeårig patient i sundhedssystemet, at der som oftest er vandtætte skodder mellem  traditionelle behandlingsmetoder og metoder, som har fokus på at inddrage tanker og følelser.
Det er en skam. Det ville være så godt, hvis man samtidig med tilbud om behandling med medicin eller operation ville få tilbud om behandling med terapi, healing, akupunktur eller lignende. Tænk, hvad det kunne gøre for ikke blot den enkelte patient, men for os alle – hele samfundet. Jeg er overbevist om, at en ny forståelse af sundhed og sygdom, som inddrager krop OG tanker og følelser, blandt andet vil betyde færre syge, kortere behandlingstider, færre operationer og mindre medicin.
Jeg drømmer om, det bliver vores virkelighed en dag. Måske endda inden for en overskuelig årrække.

I hvert fald er jeg ikke den eneste, som har den drøm. Jeg oplever, at der er flere og flere, som taler om en anden opfattelse af sundhed og sygdom end den, vi traditionelt kender. Ligesom jeg har læst mig til (i Lars Myginds artikel, som jeg referer til herunder), at det nu er hver fjerde dansker, som vælger at supplere konventionel behandling med en eller anden form for alternativ behandling, når de bliver syge.

Måske står vi faktisk midt i et paradigmeskift i vores forståelse af sundhed og sygdom. Ikke blot her i Danmark – men globalt.

Den amerikanske forsker og forfatter Dawson Church, som i maj holdt foredrag og kursus i København, argumenterer i hvert fald for, at der er noget i gære. I sin bog “The Genie in Your Genes: Epigenetic Medicine and the New Biology of Intention” (på dansk “Dine geniale gener – om epigenetik og bevidsthedens biologi”) skriver han, at vi står ved en skillevej, fordi hidtidige opfattelser af sundhed og sygdom er kommet til kort, og der hele tiden præsenteres nye teorier, modeller og behandlingsmetoder, som inddrager hele mennesket.
I sin bog præsenterer han også flere hundreder undersøgelser, som påviser, at vores tanker og følelser har indflydelse på vores gener. Han demonstrer, hvordan vi ved at kontrollere vores bevidsthed (f.eks. gennem meditation) kan påvirke vores genetiske udtryk og på den måde heale fysiske symptomer og sygdom.
Lars Mygind – ekspert i METAsundhed og tankefeltterapi mm – mener, at Dawson Church’s bog er et rigtig godt bud på et konkurrende paradigme inden for sundhed og sygdom, som kan slå det eksisterende af banen, og det har han skrevet en meget interessant artikel om, som du kan hente her.

Og her den 27. september gæster endnu en betydningsfuld amerikaner (på det her område kan de altså noget derovre) Danmark, nemlig Bruce Lipton, der ligesom Dawson Chruch er forsker og forfatter og beskæftiger sig med epigenetik. Han argumenterer også for, at vi står over for afgørende forandringer i forståelsen af sundhed og sygdom.
En af hans vigtige bøger er “The Biology of Belief” (på dansk “Intelligente Celler”), hvori han påviser, at gener og DNA ikke styrer vores biologi, men styres af det indre miljø, som vi selv skaber, blandt andet ved hjælp af vores tanker og overbevisninger.
I beskrivelsen af foredraget den 27. september, som foregår i Farum – i Farum Arena – kan du blandt andet læse:
“Banebrydende forskning afslører, at vores civilisation er på vippen til en stor, evolutionær hændelse. En ny verden træder frem lige foran vores øjne. Vi står over for en global, altoverskyggende krise, der påvirker vores helbred, hjem og hjerte, og fremskridt inden for videnskab er i færd med at skabe en ægte tanke- og forståelsesrevolution så radikal, at den vil forandre verden.”
Du kan finde flere oplysninger om foredraget her.