SOMMERTILBUD

Sommeren er kommet tidligt i år. Men den er yderst velkommen, og jeg håber, at den bliver her rigtig længe. Jeg har valgt at fejre den med et super tilbud til dig, der er tilmeldt mit nyhedsbrev:

Terapi og/eller METAsundhedsanalyse: Fem sessioner for kr. 5.000.

Normalprisen er kr. 6.000.

Børn og unge under 18 år, studerende og pensionister får som sædvanlig yderligere 20 % rabat.

Tilbudet gælder hele juni og juli måned.

VIL DIN TERAPI VIRKE PÅ MIG?

Det hænder, at jeg bliver stillet det spørgsmål. Og det er bestemt et legitimt spørgsmål. Som jeg roligt kan svare ja til.
Al terapi har en effekt. Alene det, at der sættes fokus på dit problem, vil som minimum give dig noget indsigt, som vil bringe dig videre.
Med mine metoder, tankefeltterapi og transbiologisk traumeterapi, får du udover indsigt en forløsning af et traume eller en og flere triggere, så blot en enkelt behandling vil have en mærkbar effekt.
På samme vis vil blot en enkelt Reiki healing gøre noget godt for dig.
Når det er sagt, så er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, for at du kommer til at opleve den virkning, du ønsker og håber på. Dem præsenterer jeg herunder:

FORUDSÆTNINGER FOR EFFEKTIV TERAPI

En vigtig forudsætning for effektiv terapi er et tillidsforhold mellem dig og mig. Du skal have tillid til, at jeg er ekspert og samtidig vil det bedste for dig. Du skal føle dig godt behandlet hele vejen igennem. Jeg skal på min side møde dig der, hvor du er. Jeg skal være empatisk, lytte opmærksomt til dig og respektere dine ønsker og behov.
En anden vigtig forudsætning er en forventningsafstemning. Terapi er altid et samarbejde mellem dig som klient og mig som terapeut, hvor vi begge yder vores del for at nå et fælles mål: Løsning af dit problem. Det er derfor min opgave som terapeut at præsentere et realistisk bud på, hvor mange behandlinger, der skal til for at løse dit problem. Jeg vil også fortælle dig, hvordan du selv kan bidrage. For eksempel vil jeg typisk opfordre dig til at lave nogle enkle øvelser derhjemme mellem behandlingerne. Du vil måske have helt andre forventninger til forløbet end dem, jeg præsenterer. Netop derfor er det vigtigt, at vi indledningsvist har en afklarende dialog, så vi opnår en fælles forståelse og realistiske forventninger til hinanden.
En tredje vigtig forudsætning er selvfølgelig, at jeg kan mit kram 🙂 Med udgangspunkt i dit problem vil jeg vælge de rigtige teknikker og guide dig, så du får forløst dine traumer helt og fuldt.
Det bringer mig til endnu en vigtig forudsætning, nemlig at du som klient skal være parat til at overgive dig til terapien. Hvis du har levet med dit problem i mange år og/eller været igennem forskellige andre former for behandlinger, kan det måske være svært for dig at tro på, at mine teknikker virkelig vil gøre en forskel. Eller dit problem kan være forbundet med så meget ubehag, at du vil føle modstand – bevidst eller ubevidst – mod at mærke det, der gør ondt. Det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for. Men desværre kan en overbevisning om terapiens manglende effekt eller modstand mod at mærke ubehag bremse eller helt blokere for en effektiv traumeforløsning. Jeg vil derfor nænsomt guide dig til at slippe din overbevisning eller modstand, så du vil være i stand til at arbejde med (og ikke imod) de anvendte teknikker.
Det var fire vigtige forudsætninger, og er de opfyldt, kan jeg garantere dig for, at terapien virker.

NB: Når et traume en gang er forløst, så er det helt væk og kommer aldrig igen!

Glæder mig til at se dig i klinikken 🙂