METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem din psyke og din fysiske symptomer/sygdom. Det er en holistisk model, som har fokus på det hele menneske, og en analyse af dine fysiske symptomer/sygdom vil inddrage ikke alene din krop, men også dine tanker og følelser.

METAsundhed er ikke en erstatning for traditionelle medicinske behandlinger eller diagnoser, men et supplement som giver dig et nyt perspektiv på sygdom og helbredelse. METAsundhed viser dig, hvordan du ved at arbejde med din psyke kan forebygge eller behandle fysiske symptomer.

Udgangspunktet i METAsundhed er, at alle fysiske symptomer starter med et konfliktchok, kaldet en UDIN (dvs. et traume). En UDIN defineres som en uventet og dramatisk hændelse, hvor man føler sig isoleret og ikke har nogen strategi for at håndtere det, man oplever (Uventet-Dramatisk-Isolerende-Nulstrategi).

En UDIN skaber ubalance i kroppen, og det er denne ubalance, som resulterer i fysiske symptomer. Heldigvis er din krop så intelligent, at den kan helbrede sig selv, hvis balancen genoprettes. METAsundhed handler derfor om at finde den psykiske årsag til dine fysiske symptomer, så du ved at arbejde med din psyke kan give din krop de bedste betingelser for selvhelbredelse.

I forbindelse med din METAsundhedsanalyse vil du få tilbudt en terapiplan, som kan understøtte din proces med at hele dine fysiske symptomer. Terapiplanen vil blandt andet indeholde vejledninger til kost, motion, hvile og åndelig næring samt forslag til behandlinger.

Hvis du ønsker traumeforløsende terapi eller en healing, står jeg selvfølgelig til rådighed. Men det er helt op til dig, hvordan du vil bruge din nye indsigt.

Book din analyse her ?

NB: METAsundhed blev udviklet af en tysk læge i slutningen af 1970erne og er siden blevet videreudviklet af læger, terapeuter og forskere fra hele verden. I 2004 etableredes IMMA, som er den internationale forening for METAsundhed.